تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

فهرست مجلات ISI دسترسی آزاد (open access)

(آخرین بروز رسانی مارس ۲۰۲۴)
مجله دسترسی آزاد به مجلاتی گفته می شود که خواننده هیچ پولی برای دسترسی به مقاله نمی پردازد آمارهای اسپرینگر نشان می دهد کاربران ۶ بار بیشتر مقالات با دسترسی آزاد را دانلود می کنند همچنین این مقالات ۱.۶ برابر بیشتر مرجع دهی دریافت می کنند ۲۰۴۳۰ مجله تعداد کل مجلات دسترسی آزاد می باشند از این میان ۳۱۹۱ مجله، جزء مجلات ISI هستند از این تعداد ۱۸۹۷ عدد رایگان هستند لازم به ذکر است برخی از مجلاتی که برای چاپ مقاله هزینه دریافت می کنند برای این هزینه تحت شرایط خاصی تخفیف در نظر می گیرند همچنین ۱۲۹۵ عدد از آنها سرقت ادبی (plagiarism) را بررسی نمی کنند همچنین بعضی از مجلات دسترسی آزاد، حق کپی رایت را برای نویسنده در نظر نمی گیرند و باید به این نکته توجه داشت که تحت چه لیسانسی مقاله چاپ می شود اگر تحت لیسانس CC BY باشد برای استفاده مجدد از مقاله تنها ذکر نام نویسنده کافیست اگر تحت لیسانس CC NC باشد برای استفاده مجدد غیر تجاری می توان از مقاله استفاده کرد اگر تحت لیسانس CC ND باشد برای استفاده مجدد باید از کل مقاله استفاده شود نه بخشی از آن و یا یک ویرایش از آن. اگر تحت لیسانس CC SA باشد برای استفاده مجدد، کار جدید باید بر اساس لیسانس کار اصلی منتشر شود بیشتر مجلات دسترسی آزاد تحت لیسانس CC BY مقالات را منتشر می کنند
 
کشورهزینهبررسی سرقت ادبیحق کپی رایت رشته تخصصیImpact Factorعنوان
۲۷۵۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Chemistry, Multidisciplinary
 • Green & Sustainable Science & Technology
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Materials Science & Engineering
 • Chemistry
۲۸٫۴اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندرایگانمی شودآری
 • Nanoscience & Nanotechnology
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Physics, Applied
 • Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science
 • Materials Science
۲۶٫۶اشتراک طلایی تهیه کنید
آلمان۲۵۰۰ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Biology & Biochemistry
 • Cell Biology
۲۱٫۱اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستان۱۹۰۴ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Multidisciplinary Sciences
 • Multidisciplinary
۲۰٫۶اشتراک طلایی تهیه کنید
چین۲۳۸۵٫۹ دلارمی شودآری
 • Materials Science & Engineering
 • Materials Science, Ceramics
 • Applied Physics/Condensed Matter/Materials Science
 • Materials Science
۱۶٫۹اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکا۵۶۰۰ دلارنمی شودآری
 • Medicine, Research & Experimental
 • Medical Research, General Topics
 • Clinical Medicine
۱۵٫۹اشتراک طلایی تهیه کنید
آمریکا۶۳۰۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Medicine, General & Internal
 • General & Internal Medicine
 • Clinical Medicine
۱۵٫۸اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستان۳۷۹۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Anesthesia & Intensive Care
 • Critical Care Medicine
 • Clinical Medicine
۱۵٫۱اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستان۳۶۳۰ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Biochemistry & Biophysics
 • Biology & Biochemistry
۱۴٫۹اشتراک طلایی تهیه کنید
چین۳۶۹۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Dentistry, Oral Surgery & Medicine
 • Clinical Medicine
۱۴٫۹اشتراک طلایی تهیه کنید
رایگاننمی شودآری
 • Engineering, Manufacturing
 • Materials Science, Multidisciplinary
 • Engineering Management/General
 • Engineering
۱۴٫۷اشتراک طلایی تهیه کنید
چینرایگاننمی شودخیر
 • Plant Sciences
 • Mycology
 • Plant & Animal Science
۱۴٫۶اشتراک طلایی تهیه کنید
کانادا۲۵۷۷٫۶۱ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Medicine, General & Internal
 • General & Internal Medicine
 • Medical Research, General Topics
 • Clinical Medicine
۱۴٫۶اشتراک طلایی تهیه کنید
هلندرایگانمی شودخیر
 • Pharmacology & Toxicology
 • Pharmacology & Pharmacy
۱۴٫۵اشتراک طلایی تهیه کنید
۲۵۰۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Optics
 • Physics
۱۴٫۱اشتراک طلایی تهیه کنید
سوئیس۳۷۷۰ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Oncology
 • Gastroenterology & Hepatology
 • Clinical Medicine
۱۳٫۸اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستان۱۰۰۰ دلار با تخفیفمی شودخیر
 • Engineering Management/General
 • Engineering, Multidisciplinary
 • Engineering
۱۲٫۸اشتراک طلایی تهیه کنید
کره جنوبی۴۲۹۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Biochemistry & Molecular Biology
 • Medicine, Research & Experimental
 • Biology & Biochemistry
۱۲٫۸اشتراک طلایی تهیه کنید
۲۴۹۰ دلارمی شودآری
 • Environmental Sciences
 • Soil Science
 • Environment/Ecology
۱۲٫۷اشتراک طلایی تهیه کنید
انگلستان۳۰۹۰ دلار با تخفیفمی شودآری
 • Cell & Tissue Engineering
 • Biology & Biochemistry
۱۲٫۷اشتراک طلایی تهیه کنید