فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

(آخرین بروز رسانی اسفند ۱۴۰۰)

تعداد کل مجلات موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت برابر با 2197 می باشد از این میان تعداد 2185 مجله یکتا در آن وجود داشت و 12عدد آن تکراری بود . رکورد های تکراری حاوی سایت و یا ISSN تازه برای رکوردهای قبلی بودند. علاوه بر این تعداد 1538 عدد از این مجلات در لیست سیاه مجلات وزارت علوم نیز یافت می شوند نتیجه مقایسه مقادیر موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت با پایگاه داده شاخص های بین المللی از جمله اسکوپوس و آي اس آي (وب آف ساینس) به شرح زیر می باشد:


نمایه بین المللی تعداد مجلات موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت
Scopus 135
ISI (Web of Science) 47
Scimago 42

لیست سیاه وزارت بهداشت به طور کامل در پایگاه داده این سایت ادغام شده است و در صورتیکه هر ژورنالی در این لیست حضور داشته باشد در صفحه آن اعلام می گردد. اگر ژورنال خاصی را مد نظر دارید از بخش جستجوی سایت استفاده نمایید اگر در لیست سیاه وزارت بهداشت باشد در صفحه مجله ذکر شده است. جدول زیر لیست سیاه وزارت بهداشت را به طور کامل به ترتیب الفبای انگلیسی آورده است .

وضعیتناشرسایت مجله e-ISSNISSN نام مجله
نامعتبرwww.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html0002-1857AGROCHIMICA
جعلیarcticjournal.org0004-0843ARCTIC
نامعتبرarnaca.com2347-2766ARNACA American Journal of Advances in Medical Science
نامعتبرwww.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php2472-0496Abnormal and Behavioural Psychology
نامعتبرwww.sciencepub.net/academia1553-992XAcademia Arena
نامعتبرwww.idosi.org/ajad/ajad.htm2079-200XAcademic Journal of Animal Diseases (AJAD)
نامعتبرwww.idosi.org/ajcr/ajcr.htm1995-8943Academic Journal of Cancer Research (AJCR)
نامعتبرwww.idosi.org/aje/aje.htm1995-8994Academic Journal of Entomology (AJE)
نامعتبرwww.idosi.org/ajn/ajn.htm2309-8902Academic Journal of Nutrition (AJN)
نامعتبرwww.idosi.org/ajodm/ajodm.htm2222-128XAcademic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM)
نامعتبرwww.idosi.org/ajps/ajps.htm1995-8986Academic Journal of Plant Sciences (AJPS)
نامعتبرmcmed.us/journal/abs2348-215XActa Biomedica Scientia
نامعتبرwww.actamedicainternational.com2349-0578Acta Medica International
نامعتبرwww.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina2386-687XActa Microbiologica
نامعتبرwww.idosi.org/apg/apg.htm2079-2166Acta Parasitologica Globalis (APG)
نامعتبرpsychopathology.imedpub.com2469-6676Acta Psychopathologica
نامعتبرwww.actareuma.comActa Reumatologica
نامعتبرwww.wsrjournals.org/journal/ajcmsAdvance Journal of Chemistry and Material Sciences
نامعتبرwww.wsrjournals.org/journal/ajcceAdvance Journal of Computer and communication Engineering
نامعتبرwww.wsrjournals.org/journal/ajeeeAdvance Journal of Electrical and Electronics Engineering