فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت

(آخرین بروز رسانی فروردین ۱۴۰۲)

تعداد کل مجلات موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت برابر با 2197 می باشد از این میان تعداد 2197 مجله یکتا در آن وجود داشت و 0عدد آن تکراری بود . رکورد های تکراری حاوی سایت و یا ISSN تازه برای رکوردهای قبلی بودند. علاوه بر این تعداد 1563 عدد از این مجلات در لیست سیاه مجلات وزارت علوم نیز یافت می شوند نتیجه مقایسه مقادیر موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت با پایگاه داده شاخص های بین المللی از جمله اسکوپوس و آي اس آي (وب آف ساینس) به شرح زیر می باشد:


نمایه بین المللی تعداد مجلات موجود در لیست سیاه وزارت بهداشت
Scopus 140
ISI (Web of Science) 47
Scimago 43

لیست سیاه وزارت بهداشت به طور کامل در پایگاه داده این سایت ادغام شده است و در صورتیکه هر ژورنالی در این لیست حضور داشته باشد در صفحه آن اعلام می گردد. اگر ژورنال خاصی را مد نظر دارید از بخش جستجوی سایت استفاده نمایید اگر در لیست سیاه وزارت بهداشت باشد در صفحه مجله ذکر شده است. جدول زیر لیست سیاه وزارت بهداشت را به طور کامل به ترتیب الفبای انگلیسی آورده است .

وضعیتناشرسایت مجله e-ISSNISSN نام مجله
نامعتبرPisa University Presswww.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html0002-1857AGROCHIMICA
جعلیN/Aarcticjournal.org0004-0843ARCTIC
نامعتبرN/Aarnaca.com2347-2766ARNACA American Journal of Advances in Medical Science
نامعتبرOMICS Internationalwww.omicsgroup.org/journals/abnormal-behavioural-psychology.php2472-0496Abnormal and Behavioural Psychology
نامعتبرMarsland Presswww.sciencepub.net/academia1553-992XAcademia Arena
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/ajad/ajad.htm2079-200XAcademic Journal of Animal Diseases (AJAD)
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/ajcr/ajcr.htm1995-8943Academic Journal of Cancer Research (AJCR)
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/aje/aje.htm1995-8994Academic Journal of Entomology (AJE)
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/ajn/ajn.htm2309-8902Academic Journal of Nutrition (AJN)
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/ajodm/ajodm.htm2222-128XAcademic Journal of Oral and Dental Medicine (AJODM)
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/ajps/ajps.htm1995-8986Academic Journal of Plant Sciences (AJPS)
نامعتبرMcMed Internationalmcmed.us/journal/abs2348-215XActa Biomedica Scientia
نامعتبرTeerthanker Mahaveer University (TMU)www.actamedicainternational.com2349-0578Acta Medica International
نامعتبرInsight Medical Publishing (IMedPub)www.publishopenaccess.com/journals/list-of-journals/biomedicina2386-687XActa Microbiologica
نامعتبرInternational Digital Organization for Scientific Information (IDOSI)www.idosi.org/apg/apg.htm2079-2166Acta Parasitologica Globalis (APG)
نامعتبرInsight Medical Publishing (IMedPub)psychopathology.imedpub.com2469-6676Acta Psychopathologica
نامعتبرInsight Medical Publishing (IMedPub)www.actareuma.comActa Reumatologica
نامعتبرWorld Science Research Journals (WSRJ)www.wsrjournals.org/journal/ajcmsAdvance Journal of Chemistry and Material Sciences
نامعتبرWorld Science Research Journals (WSRJ)www.wsrjournals.org/journal/ajcceAdvance Journal of Computer and communication Engineering
نامعتبرWorld Science Research Journals (WSRJ)www.wsrjournals.org/journal/ajeeeAdvance Journal of Electrical and Electronics Engineering