تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

SSCI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی مارس ۲۰۲۳)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
آمریکاWiley
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Psychiatry/Psychology
۴۹٫۵۴۸Q1World Psychiatry
آمریکاSage Publications Ltd
 • Psychology, Multidisciplinary
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۳۷٫۸۵۷Q1Psychological Science In The Public Interest
Elsevier Sci Ltd
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Psychiatry/Psychology
۲۷٫۰۸۳Lancet Psychiatry
انگلستانElsevier Sci Ltd
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • Public Health & Health Care Science
 • Environmental Medicine & Public Health
 • Clinical Medicine
۲۶٫۷۶۳Q1Lancet Global Health
انگلستانNature Portfolio
 • Environmental Sciences
 • Meteorology & Atmospheric Sciences
 • Environmental Studies
 • Environmental Studies, Geography & Development
 • Environment/Ecology
 • Earth Sciences
۲۵٫۲۹Q1Nature Climate Change
آمریکاAnnual Reviews
 • Psychology, Multidisciplinary
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۲۴٫۱۳۷Q1Annual Review Of Psychology
آمریکاAnnual Reviews
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • Social Sciences, General
۲۱٫۹۸۱Q1Annual Review Of Public Health
Elsevier Sci Ltd
 • Public, Environmental & Occupational Health
 • Public Health & Health Care Science
 • Environmental Medicine & Public Health
 • Social Sciences, General
۲۱٫۶۴۸Lancet Public Health
آمریکاAmer Medical Assoc
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry/Psychology
۲۱٫۵۹۶Q1Jama Psychiatry
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
 • Psychology, Applied
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۲۰٫۶۵۲Q1International Review Of Sport And Exercise Psychology
انگلستانElsevier Science London
 • Behavioral Sciences
 • Neurosciences
 • Psychology, Experimental
 • Psychology
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry/Psychology
۲۰٫۲۲۹Q1Trends In Cognitive Sciences
انگلستانNature Portfolio
 • Green & Sustainable Science & Technology
 • Environmental Studies
 • Environmental Sciences
 • Environmental Studies, Geography & Development
 • Environment/Ecology
۱۹٫۳۴۶Nature Sustainability
آمریکاAnnual Reviews
 • Psychology, Clinical
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۱۸٫۵۶۱Q1Annual Review Of Clinical Psychology
آمریکاSage Publications Inc
 • Psychology, Social
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۱۸٫۴۶۴Q1Personality And Social Psychology Review
آمریکاAnnual Reviews
 • Psychology, Applied
 • Management
 • Psychiatry/Psychology
۱۸٫۳۳۳Q1Annual Review Of Organizational Psychology And Organizational Behavior
آمریکاAmer Psychiatric Publishing, Inc
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry/Psychology
۱۸٫۱۱۲Q1American Journal Of Psychiatry
آمریکاAmer Psychological Assoc
 • Psychology, Multidisciplinary
 • Psychology
 • Neurosciences & Behavior
 • Psychiatry/Psychology
۱۷٫۷۳۷Q1Psychological Bulletin
سوئیسKarger
 • Clinical Psychology & Psychiatry
 • Psychiatry
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۱۷٫۶۵۹Q1Psychotherapy And Psychosomatics
آمریکاAcad Management
 • Business
 • Management
 • Economics & Business
۱۶٫۴۳۸Q1Academy Of Management Annals
انگلستانOxford Univ Press Inc
 • Economics & Business
 • Economics
۱۵٫۵۶۳Q1Quarterly Journal Of Economics