تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

ESCI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی مارس ۲۰۲۳)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
John Paul Ii Catholic Univ Lublin
 • Humanities, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)Roczniki Humanistyczne
Inst Natl Cercetare-dezvoltare Informatica-ici
 • Computer Science, Interdisciplinary Applications
(تنظیم نشده)Romanian Journal Of Information Technology And Automatic Control-revista Romana De Informatica Si Automatica
Carol Davila Univ Medicine & Pharmacy Publ
 • Medicine, General & Internal
(تنظیم نشده)Romanian Journal Of Military Medicine
رومانیRomanian Soc Acoustics
 • Acoustics
(تنظیم نشده)Q3Romanian Journal Of Acoustics And Vibration
رومانیScoala Natl Studii Politice Adm - Snspa, Fac Cominicare Realti Publice
 • Communication
(تنظیم نشده)Q3Romanian Journal Of Communication And Public Relations
سوئیسMdpi
 • Robotics
(تنظیم نشده)Robotics
Romanian Soc Oral Rehabilitation Assoc
 • Dentistry, Oral Surgery & Medicine
(تنظیم نشده)Romanian Journal Of Oral Rehabilitation
Sciendo
 • Engineering, Civil
(تنظیم نشده)Romanian Journal Of Transport Infrastructure
Natl Inst Statistics
 • Social Sciences, Mathematical Methods
(تنظیم نشده)Romanian Statistical Review
St Petersburg Univ Press
 • Management
(تنظیم نشده)Rossiiskii Zhurnal Menedzhmenta-russian Management Journal
Peoples Friendship Univ Russia
 • History
(تنظیم نشده)Rudn Journal Of Russian History
کرواسیUniv Zagreb, Fac Mining, Geology & Petroleum Engineering
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Mining & Mineral Processing
(تنظیم نشده)Q2Rudarsko-geolosko-naftni Zbornik
روسیهPeoples Friendship Univ Russia
 • Sociology
(تنظیم نشده)Q2Rudn Journal Of Sociology-vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov Seriya Sotsiologiya
Vernadsky Natl Library Ukraine
 • History
(تنظیم نشده)Rukopysna Ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-manuscript And Book Heritage Of Ukraine
Voronezh State Technical Univ
 • Construction & Building Technology
(تنظیم نشده)Russian Journal Of Building Construction And Architecture
Iprolex, S L
 • Law
(تنظیم نشده)Anuario Espanol De Derecho Internacional Privado
هندAesthetics Media Services-aesthetixms
 • Humanities, Multidisciplinary
(تنظیم نشده)Q3Rupkatha Journal On Interdisciplinary Studies In Humanities
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Political Science
(تنظیم نشده)Q3Rusi Journal
مولداویAssoc Rus
 • History
(تنظیم نشده)Q1Rusin
آمریکاPleiades Publishing Inc
 • Ecology
(تنظیم نشده)Q3Russian Journal Of Biological Invasions