تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

Q2 لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۰)
 
 
قرارگیری مجلات در این دسته بندی بر اساس گزارش بنیاد سایمگو انجام می شود.
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
انگلستانCambridge Univ Press
 • Behavioral Sciences
 • Neurosciences
 • Psychology, Biological
 • Psychology
 • Neurosciences & Behavior
 • Neuroscience & Behavior
۱۲٫۵۷۹Q2Behavioral And Brain Sciences
آمریکاIeee-inst Electrical Electronics Engineers Inc
 • Ai, Robotics, And Automatic Control
 • Automation & Control Systems
 • Engineering
۱۱٫۱۱۹Q2Ieee Control Systems Magazine
هلندSpringer
 • Cardiovascular & Hematology Research
 • Peripheral Vascular Diseases
 • Clinical Medicine
۹٫۵۹۶Q2Angiogenesis
آمریکاElsevier Academic Press Inc
 • Engineering, Mechanical
 • Mechanics
۹Q2Advances In Applied Mechanics
آمریکاLippincott Williams & Wilkins
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Radiology, Nuclear Medicine & Imaging
 • Clinical Medicine
۷٫۷۹۴Q2Clinical Nuclear Medicine
استرالیاWiley
 • Medicine, General & Internal
 • General & Internal Medicine
 • Medical Research, General Topics
 • Clinical Medicine
۷٫۷۳۸Q2Medical Journal Of Australia
آمریکاSpringer
 • Environmental Sciences
 • Toxicology
 • Environment/Ecology
۷٫۵۶۳Q2Reviews Of Environmental Contamination And Toxicology
آمریکاElsevier Academic Press Inc
 • Ecology
۷٫۴۲۹Q2Advances In Ecological Research
انگلستانCambridge Univ Press
 • Psychology, Applied
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۷٫۲۳۵Q2Industrial And Organizational Psychology-perspectives On Science And Practice
هلندSpringer
 • Cell & Developmental Biology
 • Cell Biology
 • Toxicology
 • Molecular Biology & Genetics
۶٫۶۹۱Q2Cell Biology And Toxicology
انگلستانWiley
 • Allergy
 • Dermatology
 • Clinical Medicine
۶٫۶Q2Contact Dermatitis
انگلستانBmc
 • Geriatrics & Gerontology
 • Immunology
۶٫۴Q2Immunity & Ageing
آمریکاSage Publications Inc
 • Criminology & Penology
 • Family Studies
 • Psychology, Applied
 • Social Work & Social Policy
 • Social Sciences, General
۶٫۱۴۴Q2Journal Of Interpersonal Violence
انگلستانW B Saunders Co-elsevier Inc
 • Gastroenterology And Hepatology
 • Gastroenterology & Hepatology
 • Clinical Medicine
۶٫۱۲۶Q2Clinics In Liver Disease
هندSpringer
 • Gastroenterology & Hepatology
 • Clinical Medicine
۶٫۰۴۷Q2Hepatology International
آمریکاSpringer
 • Cardiac & Cardiovascular System
 • Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
 • Cardiovascular & Respiratory Systems
 • Clinical Medicine
۵٫۹۵۲Q2Journal Of Nuclear Cardiology
انگلستانTaylor & Francis Ltd
 • Endocrinology & Metabolism
 • Urology & Nephrology
 • Clinical Medicine
۵٫۸۹۲Q2Aging Male
انگلستانWiley
 • Clinical Neurology
 • Neurology
 • Neuroscience & Behavior
۵٫۸۸۷Q2Headache
انگلستانWiley
 • Chemistry, Medicinal
 • Pharmacology & Pharmacy
 • Pharmacology & Toxicology
۵٫۸۷۸Q2Phytotherapy Research
انگلستانIop Publishing Ltd
 • Astronomy & Astrophysics
 • Physics, Particles & Fields
 • Space Sciences
 • Space Science
۵٫۸۳۹Q2Journal Of Cosmology And Astroparticle Physics