scopus


   حتما از سایت ساینس دایرکت (sciencedirect) استفاده کرده اید. مالک این سایت شرکت هلندی الزویر (Elsevier) است. اسکوپوس (Scopus) پایگاه داده استناد به مقالات و چکیده مقالات بوده و متعلق به شرکت الزویر است. فهرست مجلات اسکوپوس شامل مجلات فعال و غیرفعال می شوند. به عبارت دیگر در فهرست مجلات اسکوپوس مجلاتی هستند که دیگر منتشر نمی شوند ولی هنوز در این فهرست حضور دارند. این مجلات به بیش از ۱۱۶۷۸ ناشر تعلق دارند. تقریبا همه مجلات این لیست جزء مجلات پذیرش مقاله با داوری بوده و در چهار رشته علمی اصلی life siencece (علوم زیستی)، social siences (علوم اجتماعی)، physical science (علوم فیزیکی) و health sciences (علوم بهداشتی) دسته بندی می شوند. این فهرست به صورت سالانه در آغاز سال نو میلادی منتشر می شود کیفیت همه مجلات موجود در پایگاه داده اسکوپوس هر ساله با استفاده از شاخص هایی مانند SJR و h-index مورد بررسی قرار میگیرند. این بررسی توسط بنیاد سایمگو (SCImago) منتشر می شود پذیرش مجلات در فهرست اسکوپوس ساده تر از ISI است به این معنی که اگر مجله ای در فهرست مجلات ISI باشد به احتمال زیاد در فهرست مجلات Scopus نیز هست ولی اگر مجله ای در فهرست مجله Scopus باشد شاید در فهرست مجلات ISI نباشد.