تفاوت تاریخ بروزرسانی در صورت داشتن اشتراک

نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus فوریه ۲۰۲۲
ISI مارس ۲۰۲۳
SCImago ژانویه ۲۰۲۰
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۲
لیست سیاه دانشگاه آزاد بهمن ۱۳۹۹
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۲
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۲
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴
نمایه آخرین بروز رسانی
Scopus ژانویه ۲۰۲۴
ISI آپریل ۲۰۲۴
SCImago می ۲۰۲۴
ISI Open Access Journals مارس ۲۰۲۴
لیست سیاه وزارت علوم فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه وزارت بهداشت فروردین ۱۴۰۳
لیست سیاه دانشگاه آزاد آذر ۱۴۰۱
مجلات دارای زمان داوری ژانویه ۲۰۲۴
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش ژانویه ۲۰۲۴
فراخوانهای مقاله فوریه ۲۰۲۴

AHCI لیست مجلات

(آخرین بروز رسانی مارس ۲۰۲۳)
 
 
جدول زیر بر اساس Impact Factor مرتب شده است
کشورناشررشته تخصصیImpact Factor Q نام مجله
انگلستانCambridge Univ Press
 • Education & Educational Research
 • Linguistics
 • Language & Linguistics
 • Social Sciences, General
۵٫۳۲۷Q1Language Teaching
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Education & Educational Research
 • Linguistics
 • Language & Linguistics
 • Social Sciences, General
۴٫۷۸۹Q1Computer Assisted Language Learning
هلندSpringer
 • Ethics
 • Information Science & Library Science
 • Philosophy
 • Library & Information Science
 • Social Sciences, General
۴٫۴۴۹Q1Ethics And Information Technology
آمریکاSpringer
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Social Sciences, General
۴٫۳۶۴Q1Journal Of Archaeological Research
آمریکاEducational Publishing Foundation-american Psychological Assoc
 • Humanities, Multidisciplinary
 • Psychology, Experimental
 • Psychology
 • Psychiatry/Psychology
۴٫۳۴۹Q1Psychology Of Aesthetics Creativity And The Arts
انگلستانSage Publications Ltd
 • Cultural Studies
 • Sociology
 • Sociology & Social Sciences
 • General
 • Social Sciences, General
۴٫۱۹۶Q1Journal Of Consumer Culture
انگلستانRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Education & Educational Research
 • Linguistics
 • Language & Linguistics
 • Education
 • Social Sciences, General
۴٫۱۵۹Q1International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism
انگلستانUniv Chicago Press
 • History & Philosophy Of Science
 • Philosophy
 • Multidisciplinary
 • Social Sciences, General
۳٫۹۷۸Q1British Journal For The Philosophy Of Science
انگلستانSage Publications Ltd
 • History & Philosophy Of Science
 • History
 • Social Sciences, General
۳٫۸۸۵Q1Social Studies Of Science
آمریکاRoutledge Journals, Taylor & Francis Ltd
 • Communication
 • Psychology, Applied
 • Film, Radio, Television
 • Performing Arts
 • Psychiatry/Psychology
۳٫۸۲۴Q1Media Psychology
آمریکاUniv Chicago Press
 • Social Work & Social Policy
 • Philosophy
 • Ethics
 • Social Sciences, General
۳٫۶۲۵Q1Ethics
انگلستانSage Publications Ltd
 • Language & Linguistics
 • Linguistics
 • Social Sciences, General
۳٫۵۵۱Q1Language Testing
انگلستانCambridge Univ Press
 • Economics
 • History Of Social Sciences
 • History
 • Economics & Business
۳٫۵۴۷Q1Journal Of Economic History
انگلستانSage Publications Ltd
 • Sociology & Social Sciences
 • Cultural Studies
 • General
 • Social Sciences, General
۳٫۵۳۲Q1Theory Culture & Society
آمریکاAnnual Reviews
 • Language & Linguistics
 • Linguistics
 • Social Sciences, General
۳٫۵۱۲Annual Review Of Linguistics
آمریکاOxford Univ Press Inc
 • Sociology & Social Sciences
 • Sociology
 • Religion
 • Religion & Theology
 • Social Sciences, General
۳٫۴۷۶Q1Sociology Of Religion
آمریکاSpringer
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Social Sciences, General
۳٫۴۳۳Q1Journal Of Archaeological Method And Theory
آمریکاSpringer
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Social Sciences, General
۳٫۲۴Q1Journal Of World Prehistory
آمریکاAcademic Press Ltd- Elsevier Science Ltd
 • Geosciences, Multidisciplinary
 • Archaeology
 • Anthropology
 • Social Sciences, General
۳٫۲۱۶Q1Journal Of Archaeological Science
آمریکاSage Publications Ltd
 • Psychology, Experimental
 • Music
 • Psychology
 • Performing Arts
 • Psychiatry/Psychology
۳٫۱۸۲Q1Musicae Scientiae