Mitteilungen Klosterneuburg


دو مورد با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Mitteilungen Klosterneuburg
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0007-5922
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
mitt-klosterneuburg.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
Mitteilungen Klosterneuburg
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0007-5922
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
WoS, Scopus, BIOSIS Previews
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Mitteilungen Klosterneuburg
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0007-5922
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
mitt-klosterneuburg.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Hoehere Bundeslehranstalt und Bundesamt fuer Wein- und Obstbau
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Mitteilungen Klosterneuburg
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0007-5922
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اتریش
کشور
۰٫۵۷۱
Impact Factor
۰٫۴۰۵
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۸٫۷۲۳
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0007-5922
ISSN
0007-5922
e-ISSN
1989 و 2011 تا کنون
مدت فعالیت
Hohere Bundeslehr- und Versuchsanstalt fur Wein- und Obstbau
ناشر
www.weinobstklosterneuburg.at
سایت مجله
Mitteilungen Klosterneuburg

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

"Mitteilungen Klosterneuburg" مقالات اصلی، ارتباطات کوتاه، بررسی ها و نظرسنجی ها را منتشر می کند.
انگورسازی، گیاه شناسی، پومولوژی و فرآوری میوه و همچنین شیمی انولوژیک، میکروبیولوژی، بهداشت و ...
مدیریت کیفیت شراب و میوه مقالات اصلی تنها در صورتی پذیرفته می شوند که در یک نشریه منتشر نشده باشند
فرم یکسان یا مشابه در جای دیگر (به جز پایان نامه های دیپلم، پایان نامه ها و مشارکت های کنفرانس). بررسی ها
فقط در صورت درخواست ارسال می شوند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید