Arctic


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
ARCTIC
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0004-0843
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
arcticjournal.org
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
ARCTIC
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0004-0843
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
arcticjournal.org
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Arctic
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0004-0843
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
کانادا
کشور
۱٫۷۸۳
Impact Factor
۱٫۶۶۷
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۲۰٫۲۶۳
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0004-0843
ISSN
1923-1245
e-ISSN
1973 و 1975 و 1977 تا 1981 و 1983 تا 1984 و 1986 و 1988 تا کنون
مدت فعالیت
Arctic Institute of North America
ناشر
arctic.ucalgary.ca
سایت مجله
Arctic

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Agriculture, Biology & Environmental Sciences نیز ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

Arctic یک مجله تحقیقاتی اولیه با داوری است که نتایج تحقیقات علمی را منتشر می کند
از تمام زمینه های بورسیه قطب شمال. مقالات علمی اصلی در زمینه های فیزیکی، اجتماعی و بیولوژیکی
علوم، علوم انسانی، مهندسی و فناوری، و همچنین نقد کتاب، گنجانده شده است.
تفسیرها، نامه‌ها به سردبیر، و مشخصات افراد، مکان‌ها یا رویدادهای مهم شمال
علاقه

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید