Texas Journal Of Science


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Texas Journal of Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0040-4403
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.texasacademyofscience.org/index.cfm/texas_journal_of_science
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Texas Journal of Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0040-4403
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.texasacademyofscience.org/index.cfm/texas_journal_of_science
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Texas Journal of Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0040-4403
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
آمریکا
کشور
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0040-4403
ISSN
0040-4403
e-ISSN
1975 و 1980 و 1983 و 1985 و 1993 تا 2010 و 2012 تا 2013 و 2018 تا کنون
مدت فعالیت
Texas Academy of Science
ناشر
www.texasacademyofscience.org
سایت مجله
Texas Journal Of Science

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

نسخه‌های خطی علمی که نتایج تحقیقات اصلی را در هر زمینه‌ای از علم یا فناوری، از جمله آموزش علوم گزارش می‌کنند، برای انتشار در مجله علوم تگزاس در نظر گرفته می‌شوند. قبل از پذیرش، هر مقاله توسط همتایان آگاه و کارکنان تحریریه بررسی خواهد شد. نویسندگان تشویق می شوند که نام و آدرس دو بازبین احتمالی را در زمان ارسال مقاله خود به ویرایشگر دستنوشته پیشنهاد دهند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید