International Journal Of Botany


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
International Journal of Botany
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1811-9700
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
scialert.net/current.php?issn=1811-9700
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
International Journal of Botany
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1811-9700
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
scialert.net/current.php?issn=1811-9700
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Science Alert
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
International Journal of Botany
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1811-9700
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
پاکستان
کشور
1811-9700
ISSN
1811-9719
e-ISSN
2006 تا 2018
مدت فعالیت
Asian Network for Scientific Information
ناشر
International Journal Of Botany

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید