Journal Of Pure And Applied Microbiology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Journal of Pure and Applied Microbiology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0973-7510
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.microbiologyjournal.org
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Journal of Pure and Applied Microbiology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0973-7510
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.microbiologyjournal.org
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Pure and Applied Microbiology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0973-7510
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
هند
کشور
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0973-7510
ISSN
2581-690X
e-ISSN
2007 تا کنون
مدت فعالیت
Journal of Pure and Applied Microbiology
ناشر
microbiologyjournal.org
سایت مجله
Journal Of Pure And Applied Microbiology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

Journal of Pure and Applied Microbiology یک مجله بین المللی میکروبیولوژی با بازبینی، دسترسی آزاد و فصلی است که در تلاش است تا انجمنی را برای محققان علمی، دانشگاهیان، پزشکان و میکروب شناسان در سراسر جهان برای انتشار نظرات با کیفیت بالا، مقالات تحقیقاتی، ارتباطات کوتاه و بالینی فراهم کند. مطالعات مربوط به تمام جنبه های میکروبیولوژی و رشته های وابسته به آن. از کلیه مقالات اصلی که در مورد میکروارگانیسم ها از جمله ویروس ها، باکتری ها، جلبک ها و قارچ ها گزارش می دهند استقبال می شود. مقالات باید اطلاعاتی را ارائه دهند که جدید، دارای تأثیر و علاقه بالا و با کیفیت علمی بالا باشد که سهم قابل توجهی در کل این رشته داشته باشد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید