Agrochimica


دو مورد با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
AGROCHIMICA
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0002-1857
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.pisauniversitypress.it/landing_pa ge-le-riviste-agrochimica-1497.html
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.agcjournal.org/index. php/agc_upload
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
AGROCHIMICA
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0002-1857
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
AGROCHIMICA
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0002-1857
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.pisauniversitypress.it/landing_page-le-riviste-agrochimica-1497.html
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Pisa University Press
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Agrochimica
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0002-1857
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ایتالیا
کشور
۰٫۶۰۴
Impact Factor
۰٫۴۵۳
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۵٫۷۴۳
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0002-1857
ISSN
1973 و 1981 و 1983 تا 1984 و 1986 تا 1989 و 1993 تا کنون
مدت فعالیت
Pisa University Press
ناشر
www.pisauniversitypress.it
سایت مجله
Agrochimica

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Agriculture, Biology & Environmental Sciences نیز ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

Agrochimica مقالات اصلی، نقدها و ارتباطات کوتاه را که توسط داوران آشنا با زمینه های تحقیق درگیر بررسی شده است، به زبان انگلیسی منتشر می کند. این مجله بر روی شیمی و بیوشیمی خاک و گیاه و همچنین بر جنبه های شیمیایی تغذیه گیاه و استفاده از زیست توده تمرکز دارد. همچنین چندین زمینه جدید و به سرعت در حال گسترش مانند آلودگی کشاورزی و زیست محیطی، بیوتکنولوژی کشاورزی و صنعتی، آفت کش ها و تصفیه و دفع زباله های کشاورزی پوشش داده شده است. این مجله توجه ویژه ای به تمام جنبه های علمی دارد که مستقیماً با کیفیت بهره وری کشاورزی و حفاظت از محیط زیست مرتبط است.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید