International Journal Of Pharmacology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
International Journal of Pharmacology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1811-7775
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
JCR, WoS, Scopus
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
scialert.net/current.php?issn=1811-7775
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
International Journal of Pharmacology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1811-7775
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
scialert.net/current.php?issn=1811-7775
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Science Alert
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
International Journal of Pharmacology (IJP)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1811-7775
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
پاکستان
کشور
۰٫۷۵۱
Impact Factor
۰٫۷۲
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۴٫۵۴۵
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1811-7775
ISSN
1812-5700
e-ISSN
2006 تا 2018
مدت فعالیت
Asian Network for Scientific Information
ناشر
www.scialert.net
سایت مجله
International Journal Of Pharmacology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید