Trabajo Social Global-global Social Work


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Trabajo Social Global- Global Social Work
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
2013-6757
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
trabajosocialglobal.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Trabajo Social Global- Global Social Work
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
2013-6757
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
trabajosocialglobal.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Global Social Work (Trabajo Social Global)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2013-6757
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
2013-6757
ISSN
2013-6757
e-ISSN
Univ Granada, Dept Trabajo
ناشر
revistaseug.ugr.es
سایت مجله
Trabajo Social Global-global Social Work

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید