Sylwan


دو مورد با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
SYLWAN
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0039-7660
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
SYLWAN
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0039-7660
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.sylwan.ibles.org
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
SYLWAN
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0039-7660
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.sylwan.ibles.org
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Sylwan
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0039-7660
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
لهستان
کشور
۰٫۲۸۷
Impact Factor
۰٫۲۸۲
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۰٫۷۴۶
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0039-7660
ISSN
1979 و 2011 تا 2018 و 2020 تا کنون
مدت فعالیت
Polish Forestry Society
ناشر
sylwan.lasy.gov.pl
سایت مجله
Sylwan

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record نیز ثبت گردیده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

SYLWAN قدیمی ترین مجله علمی جنگلداری در لهستان است که یکی از اولین ها در جهان است. در سال 1820 در ورشو تاسیس شد. او کمک زیادی به توسعه جنگلداری لهستان کرد، به پیشرفت، انتشار دانش جنگل و توسعه علم کمک کرد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید