Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Pakistan Journal of Medical & Health Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1996-7195
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
pjmhsonline.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۱/۱۱/۰۳
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Pakistan Journal of Medical & Health Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1996-7195
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
pjmhsonline.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Pakistan Journal of Medical and Health Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1996-7195
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
پاکستان
کشور
1996-7195
ISSN
1996-7195
e-ISSN
2009 تا 2021
مدت فعالیت
Department of Surgery, Mayo Hospital
ناشر
Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید