Jokull


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Jokull
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0449-0576
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
JCR
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
jokulljournal.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
jokulljournal.com
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Jokull
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
0449-0576
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
jokulljournal.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
Iceland Glaciological Society
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Jokull
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0449-0576
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
ایسلند
کشور
۰٫۵
Impact Factor
۰٫۵
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱٫۲۵۶
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0449-0576
ISSN
0449-0576
e-ISSN
1980 تا 1985 و 1991 تا 1993 و 2010 تا کنون
مدت فعالیت
Joklarannsoknafelag Islands/Glaciological and Geological Societies of Iceland
ناشر
jokulljournal.is
سایت مجله
Jokull

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

ژوکول مقالات تحقیقاتی، یادداشت ها و مقالات مروری در مورد تمام جنبه های علوم زمین منتشر می کند. در
هدف اصلی این مجله این است که یک انجمن بین المللی باشد
برای تحقیقات علوم زمین در ایسلند. مناطق خاص تحت پوشش شامل یخبندان شناسی، زمین شناسی یخبندان، جغرافیای فیزیکی،
زمین شناسی عمومی، سنگ شناسی، آتشفشان شناسی، تحقیقات زمین گرمایی، ژئوفیزیک، هواشناسی، هیدرولوژی و اقیانوس شناسی. Jökull همچنین یادداشت ها و گزارش های تحقیقاتی را منتشر می کند
سفرهای یخچالی، بررسی کتاب، و مطالب مورد علاقه
اعضای یخبندان و زمین شناسی ایسلندی
جوامع

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید