Denisia


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
DENISIA
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1608-8700
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
denisia-journal.com
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
DENISIA
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1608-8700
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
denisia-journal.com
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Denisia Journal
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1608-8700
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1608-8700
ISSN
Land Oberoesterreich, Biologiezentrum-oberoesterreichisches Landesmuseum
ناشر
Denisia

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید