World Journal Of Environmental Biosciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
World Journal of Environmental Biosciences (WJEB)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
2277-8047
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.environmentaljournals.org
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با ISSN مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
World Journal of Environmental Biosciences (WJEB)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
2277-8047
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.environmentaljournals.org
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
N/A
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
نامعتبر
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
World Journal of Environmental Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2277-8047
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2277-8047
ISSN
Euresian Publications
ناشر
World Journal Of Environmental Biosciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید