Advanced Studies In Biology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Advanced Studies in Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1313-9495
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1314-7668
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1313-9495
ISSN
1314-7668
e-ISSN
Hikari Ltd
ناشر
Advanced Studies In Biology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید