Arpn Journal Of Agricultural And Biological Science


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
ARPN Journal of Agricultural and Biological Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1990-6145
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1990-6145
ISSN
Asian Res Publ Network-arpn
ناشر
Arpn Journal Of Agricultural And Biological Science

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید