Aula Orientalis


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Aula Orientalis
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0212-5730
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.editorialausa.com/cola12.asp
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
editorialusa.com
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Aula Orientalis
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0212-5730
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0212-5730
ISSN
0212-5730
e-ISSN
Univ Barcelona, Inst Univ Proxim Orient Antic
ناشر
Aula Orientalis

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی AHCI ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Arts & Humanities نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید