Egyptian Academic Journal Of Biological Sciences E Medical Entomology And Parasitology


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Egyptian Academic Journal of Biological Science Medical Enthomology and Parasitology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2090-0783
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
2090-0783
ISSN
2090-0856
e-ISSN
Egyptian Parasitologists United Soc - Epu
ناشر
eajbse.journals.ekb.eg
سایت مجله
Egyptian Academic Journal Of Biological Sciences E Medical Entomology And Parasitology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید