International Journal Of Ecosystems And Ecology Science-ijees


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2224-4980
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
2224-4980
ISSN
2224-4980
e-ISSN
Health & Environment Assoc
ناشر
International Journal Of Ecosystems And Ecology Science-ijees

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید