Journal Of Entomology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Entomology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1812-5670
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1812-5670
ISSN
1812-5689
e-ISSN
2006 تا 2018
مدت فعالیت
Asian Network for Scientific Information
ناشر
مشخصات ثبت شده این مجله در پایگاه Scopus با پایگاه ISI متفاوت است.
1812-5689
(ثبت شده در اسکوپوس) p-ISSN
1812-5670
(ثبت شده در اسکوپوس) e-ISSN
Journal Of Entomology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید