Journal Of Research On The Lepidoptera


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Research on the Lepidoptera
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0022-4324
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0022-4324
ISSN
2156-5457
e-ISSN
Lepidoptera Research Foundation, Inc
ناشر
Journal Of Research On The Lepidoptera

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید