Nationalpark-forschung In Der Schweiz


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
NATIONALPARK- FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1022-9493
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Zoological Record
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
فقط نسخه چاپی دارد
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
naukpublication.org/index. php/NATIONALPARK- FORSCHUNG-SCHWEIZ
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Nationalpark-Forschung in Der Schweiz
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1022-9493
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1022-9493
ISSN
Schweizerischer Nationalpark
ناشر
Nationalpark-forschung In Der Schweiz

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید