Odjeljenja Prirodnikh Nauka Crnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti Glasnik


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Odjeljenja Prirodnikh Nauka Crnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti Glasnik
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0350-5464
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0350-5464
ISSN
Montenegrin Acad Sciences Arts
ناشر
Odjeljenja Prirodnikh Nauka Crnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti Glasnik

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید