Phytologia Balcanica


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Phytologia Balcanica
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1310-7771
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1314-0027
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1310-7771
ISSN
1310-7771
e-ISSN
Inst Botany, Bulgarian Acad Sciences
ناشر
Phytologia Balcanica

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید