Phyton-annales Rei Botanicae


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
0079-2047
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.verlag-berger.at/alle- produkte/phyton/hauptbaende.html
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.engineeronline.net
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Phyton-Annales Rei Botanicae
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0079-2047
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
۰٫۶۶۷
Impact Factor
۰٫۶۶۷
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱۰
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0079-2047
ISSN
1994 تا 2017
مدت فعالیت
Verlag Ferdinand Berger and Soehne GmbH
ناشر
academicpublishingplatforms.com
سایت مجله
Phyton-annales Rei Botanicae

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Agriculture, Biology & Environmental Sciences نیز ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید