Propositos Y Representaciones


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Propositos y Representaciones
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2307-7999
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2310-4635
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
2307-7999
ISSN
2310-4635
e-ISSN
Univ San Ignacio Loyola
ناشر
revistas.usil.edu.pe
سایت مجله
Propositos Y Representaciones

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید