Thai Journal Of Agricultural Science


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Thai Journal of Agricultural Science
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0049-3589
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
0049-3589
ISSN
0049-3589
e-ISSN
1973 تا 1974 و 1977 و 1979 و 1983 و 2011 تا 2015
مدت فعالیت
Faculty of Agriculture, Kasetsart University Chatuchak
ناشر
Thai Journal Of Agricultural Science

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید