خرید اشتراک

خدمات ارائه شده و سطح دسترسی به آنها در جورنال فایند به صورت زیر است. از اینکه با خرید اشتراک ما را در تداوم ارائه خدمت یاری می نمایید، سپاسگذاریم. در صورت داشتن پیشنهاد، پرسش و یا انتقاد با استفاده از صفحه تماس با ما و یا پست الکترونیکی [email protected] با ما در تماس باشید

رایگان

اشتراک ۱ ماهه

اشتراک ۳ ماهه

دسته بندی علمی مجلات
فهرست مجلات ISI
فهرست مجلات Scopus
شاخص های ارزیابی SCImago
مشخصات مجلات
لیست سیاه وزارت علوم
لیست سیاه وزارت بهداشت
لیست سیاه دانشگاه آزاد
جستجو نام، ISNN و یا e-ISSN مجلات
دسته بندی کیو
سختی و آسانی پذیرش مقاله
زمان داوری مقاله
جستجو در بخش اهداف مجلات (Aims and Scope)
رایگان ریال ۱۹۰۰۰۰ ریال ۵۷۰۰۰۰
بدون نیاز به عضویت خرید خرید