Annals Of Biology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Annals of Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0970-0153
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
هند
کشور
0970-0153
ISSN
0970-0153
e-ISSN
1973 تا 1975 و 1981 و 1987 تا 1997 و 2003 تا کنون
مدت فعالیت
Agri Bio Research Publishers
ناشر
agribiop.com
سایت مجله
Annals Of Biology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

یک مجله بین‌المللی نیمه‌سالانه با بازبینی همتا، چاپ مقالات پژوهشی اصلی و انتقادی کوچک
مروری بر جنبه های پایه و کاربردی علوم زیستی.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید