Argumentation Et Analyse Du Discours


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Argumentation Et Analyse Du Discours
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1565-8961
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
1565-8961
ISSN
1565-8961
e-ISSN
Tel Aviv Univ, Fac Humanities, French Dept Adarr Research Group
ناشر
aad.revues.org
سایت مجله
Argumentation Et Analyse Du Discours

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله در فهرست مجلات Scopus نیست.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید