Ayer


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Ayer
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1134-2277
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.ahistcon.org/revistaayer.html
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
ayeronline.com/index.php/t est http
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Ayer
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1134-2277
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اسپانیا
کشور
۰٫۳۹۸
Impact Factor
۰٫۳۸۸
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۲۴٫۲۵۷
Impact Factor میانگین درصد
1134-2277
ISSN
2255-5838
e-ISSN
2012 تا 2014 و 2017 تا کنون
مدت فعالیت
Marcial Pons
ناشر
revistaayer.com
سایت مجله
Ayer

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه های استنادی SSCI و AHCI ثبت شده است علاوه بر آن در پایگاه داده Current Contents مجلات ISI در دو دسته بندی ثبت شده است. این دسته بندی ها عبارتند از:
  • Arts & Humanities
  • Social And Behavioral Sciences
یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

دیروز مجله انجمن تاریخ معاصر است. این یک مجله تاریخی فصلی است که متخصص در دوران معاصر است و توسط انجمن تاریخ معاصر و Marcial Pons-Ediciones de Historia منتشر می شود.
آیر هیچ خط سرمقاله یا ایدئولوژیکی را فراتر از الزامات دقت و کیفیت معمول یک نشریه دانشگاهی تحمیل نمی کند. این به عنوان فضایی برای تحقیق، تفکر و بحث در نظر گرفته شده است که برای مشارکت های متعدد جامعه تاریخ نگاری باز است.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید