Biocell


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Biocell (Mendoza)
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0327-9545
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
آرژانتین
کشور
۱٫۲۵۴
Impact Factor
۱٫۰۶۸
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۲۲٫۰۴۳
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0327-9545
ISSN
1667-5746
e-ISSN
1995 تا کنون
مدت فعالیت
Tech Science Press
ناشر
www.techscience.com
سایت مجله
Biocell

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.

اهداف مجله

BIOCELL از مقالات تحقیقاتی و مقالات مروری در مورد ساختار، عملکرد و سازماندهی ماکرومولکولی سلول ها و اجزای سلولی، با تمرکز بر پویایی سلولی، تحرک و تمایز، به ویژه اگر مربوط به بیوشیمی سلولی، زیست شناسی مولکولی، ایمونولوژی، نوروبیولوژی و جنبه های زیر ارگانیسمی و ارگانیسمی باشد استقبال می کند. تولید مثل و توسعه مهره داران، زیست شناسی بی مهرگان و زیست شناسی گیاهی.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید