Biointerface Research In Applied Chemistry


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Biointerface Research in Applied Chemistry
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2069-5837
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
رومانی
کشور
2069-5837
ISSN
2069-5837
e-ISSN
2016 تا کنون
مدت فعالیت
AMG Transcend Association
ناشر
Biointerface Research In Applied Chemistry

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید