Bioscience Research


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Bioscience Research
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1811-9506
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2218-3973
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
1811-9506
ISSN
2218-3973
e-ISSN
2007 تا 2018
مدت فعالیت
Innovative Scientific Information & Services network (ISISnet)
ناشر
Bioscience Research

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از می ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید