Boreal Environment Research


مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Boreal Environmental Research
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1239-6095
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1797-2469
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
فنلاند
کشور
۱٫۲۸۹
Impact Factor
۱٫۲۸۹
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱۰٫۴۰۱
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1239-6095
ISSN
1797-2469
e-ISSN
1996 تا کنون
مدت فعالیت
Finnish Environment Institute
ناشر
www.borenv.net
سایت مجله
Boreal Environment Research

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Agriculture, Biology & Environmental Sciences نیز ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

این مجله گزارش های تحقیقاتی اصلی و منتشر نشده قبلی، بررسی ها و تفسیرهایی را در مورد جنبه های مختلف محیط زیست شمالی و منابع طبیعی آن، به ویژه: مشکلات زیست محیطی، ارزیابی، درک و حل آنها، و همچنین استفاده پایدار از منابع طبیعی منتشر می کند. Boreal به معنای گسترده ای تفسیر می شود، یعنی شامل شرایط قطب شمالی، زیر قطبی و همیبوری، زیست بوم ها یا اکوسیستم ها. این مجله انجمنی برای تأکید بر رویکرد کل نگر در علوم زیست محیطی است که فشارها از طریق منابع آلودگی را به تأثیرات روی محیط زیست از طریق فرآیندهای رخ داده در رسانه های مختلف مرتبط می کند. مقالاتی که به مطالعات نظارتی، تجربی، نظری و مدل سازی و همچنین ترکیب آنها می پردازند، همگی پذیرفته می شوند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید