Bulletin Of The Georgian National Academy Of Sciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0132-1447
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
گرجستان
کشور
0132-1447
ISSN
0132-1447
e-ISSN
2011 تا کنون
مدت فعالیت
Georgian National Academy of Sciences
ناشر
www.science.org.ge
سایت مجله
Bulletin Of The Georgian National Academy Of Sciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

بولتن آکادمی ملی علوم گرجستان (Moambe) یک فصلنامه علمی چند رشته ای است که مقالات تحقیقاتی با اهمیت اصلی را در زمینه های مختلف علوم بنیادی و کاربردی منتشر می کند: علوم ریاضی و فیزیک، زمین شناسی و علوم شیمی، علوم زیستی و پزشکی، مهندسی، کشاورزی. و علوم محیطی، علوم انسانی و اجتماعی.

گزارش های تحقیقاتی استثنایی و تفسیرهای یادداشت های خاص به دعوت هیئت تحریریه منتشر می شود.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید