Canadian Journal Of Earth Sciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Canadian Journal of Earth Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0008-4077
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
کانادا
کشور
۱٫۳۶۹
Impact Factor
۱٫۲۸۵
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱۴٫۳۲۲
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0008-4077
ISSN
1480-3313
e-ISSN
1968 تا 1969 و 1976 تا کنون
مدت فعالیت
NRC Research Press
ناشر
www.nrcresearchpress.com
سایت مجله
Canadian Journal Of Earth Sciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Physical, Chemical & Earth Sciences نیز ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record نیز ثبت گردیده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

این مجله ماهانه که از سال 1964 منتشر می شود، تحقیقات جاری در زمینه آب و هوا و علوم زمین زیست محیطی را گزارش می دهد. زمین باستان شناسی و زمین شناسی قانونی؛ زمین شناسی و ژئوشیمی؛ ژئوفیزیک؛ GIS و ژئوماتیک؛ هیدرولوژی؛ کانی شناسی و سنگ شناسی; معدن و زمین شناسی مهندسی; ذخایر سنگ معدن و زمین شناسی اقتصادی؛ دیرینه شناسی، زمین شناسی نفت و تجزیه و تحلیل حوضه؛ جغرافیای فیزیکی و زمین شناسی کواترنر; زمین شناسی سیاره ای; رسوب شناسی و چینه شناسی; علوم خاک; و زمین شناسی ساختاری و تکتونیک. همچنین موضوعات خاصی را منتشر می کند که بر اطلاعات و مطالعات مربوط به بخش خاصی از علوم زمین تمرکز دارد.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید