Cellular And Molecular Biology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Cellular and Molecular Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1165-158X
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
www.cellmolbiol.org/index.php/CMB
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.omicsonline.com/open-access/cellular-and-molecular-biology.php
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در فهرست مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت وجود دارد.
Cellular and Molecular Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت)
1165-158X
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ISSN
www.omicsonline.com/open-access/cellular-and-molecular-biology.php
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) سایت
OMICS International
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) ناشر
جعلی
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت بهداشت) وضعیت
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Cellular and Molecular Biology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0145-5680
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
1165-158x
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
فرانسه
کشور
۱٫۷۷
Impact Factor
۱٫۴۴۵
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۹٫۳۳۹
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
0145-5680
ISSN
1165-158X
e-ISSN
1977 تا کنون
مدت فعالیت
C M B Association
ناشر
www.cellmolbiol.org
سایت مجله
Cellular And Molecular Biology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است علاوه بر آن این مجله در پایگاه داده Current Contents (موضوع مقالات اخیر) مجلات ISI در دسته بندی Life Sciences نیز ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی مقالات اصلی، بررسی‌ها، ارتباطات کوتاه، روش‌ها، یادداشت‌های متاآنالیز، نامه‌ها به سردبیر و نظرات را در علم بین‌رشته‌ای زیست‌شناسی سلولی و مولکولی منتشر می‌کند که زیست‌شناسی مولکولی، بیوفیزیک، بیوشیمی، آنزیم‌شناسی، فیزیولوژی و بیوتکنولوژی را به هم پیوند می‌دهد و ادغام می‌کند. یک محیط زیست شناسی سلولی و بافتی پویا که برای بافت های انسان، حیوانات، گیاهان و همچنین سلول های میکروبی و ویروسی اعمال می شود. بنابراین مجله زیست شناسی سلولی و مولکولی برای نشان دادن این پیوندهای چندگانه برای تبادلات بین رشته ای شدید در تحقیقات پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، دارویی، گیاه شناسی و بیولوژیکی باز است.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید