Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1310-1331
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.proceedings.bas.bg
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.science-bas.org
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با ISSN مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Comptes Rendus De I’ Académie Bulgare Des Sciences
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1310-1331
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
بلغارستان
کشور
۰٫۳۷۸
Impact Factor
۰٫۲۸۳
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۳٫۴۲۵
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1310-1331
ISSN
1977 تا 1985 و 2002 و 2007 تا کنون
مدت فعالیت
Academic Publishing House
ناشر
www.proceedings.bas.bg
سایت مجله
Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر نیز ثبت گردیده است: یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

«Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences» که در سال 1948 توسط آکادمیسین گئورگی ناجاکوف تأسیس شد، با نام‌های «Доклади на БАН»، «Доклады Болгарской академии наук» و «مطالعه آکادمی علوم بلغارستان» نیز شناخته می‌شود.

در صورت لزوم، نام مجله باید به صورت زیر مخفف شود: C. R. Acad. برآمدگی علمی (بر اساس ISO)

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید