Emergencias


دو مورد با نام مشابه در لیست سیاه وزارت علوم وجود دارد.
EMERGENCIAS
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1137-6821
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
www.semes.org/revista_EMERGENCIA S
سایت مجله اصلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
sanidadediciones.com
سایت مجله جعلی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
جعلی
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
Emergencias
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
1137-6821
(ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم) ISSN
Scopus, WoS
موجود در لیست نمایه بین المللی (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
تاریخ ورود به لیست سیاه (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
تحت احتیاط
وضعیت (ثبت شده در لیست سیاه وزارت علوم)
مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Emergencias
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1137-6821
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اسپانیا
کشور
۳٫۸۸۱
Impact Factor
۲٫۴۵۵
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۸۵٫۹۳۸
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1137-6821
ISSN
2386-5857
e-ISSN
2013 تا کنون
مدت فعالیت
Saned
ناشر
emergencias.portalsemes.org
سایت مجله
Emergencias

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی SCIE ثبت شده است یکی دیگر از پایگاه داده های مهم مجلات ISI، پایگاه داده ESI (لبه فناوری) است که این مجله در این پایگاه داده نیز ثبت شده است این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

مجله اورژانس سالانه 6 شماره عادی منتشر می کند. این مجله رسمی انجمن پزشکی اورژانس و اورژانس اسپانیا (SEMES) است. آثاری که به زبان اسپانیایی یا انگلیسی در مورد موضوعات مرتبط با مراقبت های فوری در هر یک از انواع آن نوشته شده اند، برای انتشار در نظر گرفته می شوند: فوریت ها و موارد اضطراری، فجایع بهداشتی، نجات و حمل و نقل پزشکی اورژانس، و هماهنگی و مدیریت سلامت در زمینه های فوق. اورژانس برای کارهایی که توسط متخصصان پزشکی، پرستاری یا تکنسین های اورژانس و همچنین سایر مشاغلی که فعالیت خود را در مواقع اضطراری و اضطراری انجام می دهند، باز است.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید