Fresenius Environmental Bulletin


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Fresenius Environmental Bulletin
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
1018-4619
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
آلمان
کشور
۰٫۴۸۹
Impact Factor
۰٫۳۲۳
بدون ارجاع به خود Impact Factor
۱٫۶۴۲
Impact Factor میانگین درصد
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
اشتراک تهیه کنید
امکان پذیرش مقاله
1018-4619
ISSN
1610-2304
e-ISSN
1993 تا 2021
مدت فعالیت
Technische Universitat Munchen
ناشر
www.prt-parlar.de
سایت مجله
Fresenius Environmental Bulletin

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در بروزرسانی های پس از ژانویه ۲۰۲۳ از این نمایه حذف شده است.

اهداف مجله

ما ویرایش و تصحیح کارهای دانشگاهی و پژوهشی مانند پایان نامه ها، پایان نامه ها، نسخ خطی، مجموعه مقالات کنفرانس، مقالات، دروس، نامه ها در زمینه علوم کشاورزی، علوم زیستی، علوم پزشکی و بهداشت، علوم زیست پزشکی، هنر، علوم خالص و کاربردی، علوم زیستی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، آموزش و پرورش، شیمی، مهندسی، کشاورزی، علوم فیزیکی، علوم محیطی، علوم مدیریت، علوم طبیعی و علوم زمین.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید