Immunopathologia Persa


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Immunopathologia Persa
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2423-8015
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
اشتراک تهیه کنید
زمان داوری مقاله
2423-8015
ISSN
2423-8015
e-ISSN
2020 تا کنون
مدت فعالیت
Nickan Research Institute
ناشر
immunopathol.com
سایت مجله
Immunopathologia Persa

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در فهرست مجلات ISI وجود دارد و در نمایه استنادی ESCI ثبت شده است ورود به این نمایه به این معنی است که از نظر بررسی کنندگان، مجله مذکور فاقد شروط لازم از نظر تاثیرگذاری است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مطالعه مقاله بررسی تفاوت میان نمایه های ESCI و SCIE توصیه می شود. این مجله در لیست سالانه JCR ذکر شده است. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید