Indian Journal Of Ecology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Indian Journal of Ecology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
0304-5250
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
هند
کشور
0304-5250
ISSN
0304-5250
e-ISSN
1974 تا 1981 و 1986 تا 1987 و 2013 تا 2021
مدت فعالیت
Indian Ecological Society
ناشر
indianecologicalsociety.com
سایت مجله
Indian Journal Of Ecology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه استنادی Zoological Record ثبت گردیده است این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:

Scopus

آخرین بروز رسانی فوریه ۲۰۲۲

مجله به علت کیفیت پایین دیگر در فهرست Scopusنیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:

اهداف مجله

انجمن بوم شناسی هند ارگان رسمی خود را "مجله هندی اکولوژی" یک مجله تحقیقاتی پیشرو در محیط زیست منتشر می کند. این مجله مقالات تحقیقاتی اصلی را در مورد جنبه های اساسی و کاربردی اکولوژی، به عنوان مثال، اکولوژی انسانی، آلودگی محیطی، اکوسیستم های کشاورزی، و اکوسیستم های آبی، مرتعی و جنگلی منتشر می کند. مجله کانون و نقطه قوت جامعه ما است. این مجله هر دو سال یکبار در ژوئن و دسامبر منتشر می شود. این یکی از مجلات علمی در هند است که به روز و به موقع منتشر شده است.

این مجله همچنین چکیده مقالات ارائه شده در جلسات منطقه ای را منتشر می کند. سخنرانی های ریاست جمهوری و سخنرانی های جوایز ارائه شده در جلسات سالانه، به صورت مروری منتشر می شود. انجمن یک سیستم سختگیرانه برای بررسی نسخه های خطی ایجاد کرده است و از انتشار نسخه های خطی بدون ارتباط با موضوع اکولوژی جلوگیری می کند.

برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید