Journal Of Applied Biology & Biotechnology


مجله ای با نام مشابه در لیست سیاه مجلات خارجی دانشگاه آزاد وجود دارد.
Journal of Applied Biology & Biotechnology
نام مجله (ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد)
2455-7005
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) ISSN
2347-212x
(ثبت شده در لیست سیاه دانشگاه آزاد) e-ISSN
ادامه مقادیر جدول مربوط به پایگاه داده های بین المللی است.
هند
کشور
2455-7005
ISSN
2347-212X
e-ISSN
2019 تا کنون
مدت فعالیت
Open Science Publishers LLP Inc.
ناشر
Journal Of Applied Biology & Biotechnology

ISI

آخرین بروز رسانی ژانویه ۲۰۲۴
این مجله در هیچکدام از نمایه های استنادی اصلی (SCIE ، SSCI ، AHCI و یا ESCI) ثبت نشده است شایان ذکر است در نمایه های استنادی زیر ثبت گردیده است: این مجله در لیست سالانه مجلات JCR ذکر نشده است و در این لیست موجود نیست. بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته تخصصی زیر قرار دارند:
برای فرستادن دیدگاه باید وارد شوید